Περφορέ περιστροφικά διπλωτικής SHOEI-HORIZON

0,00 €
SKU
SH-HO-P

Περφορέ πειστροφικά διπλωτικής SHOEI-HORIZON

  • 68/50x0,5 Z=8
  • 68/50x0,5 Z=12
  • 68/50x0,5 Z=16
  • 68/50x0,5 Z=45